Odszedł do wiecznej służby

Dnia 16.02.2013r. odszedł na wieczną służbę nasz zasłużony strażak,  druh Bronisław Smolnik
 
Za społeczną działalność na rzecz ochrony p.poż. i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców został odznaczony  medalami korporacyjnymi: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
 
W osobie Druha Bronisława tracimy, nauczyciela młodych pokoleń strażaków, kolegę strażaka, który pod sztandarem Świętego Floriana przez 44 lat służył  Bogu na Chwałę a Ludziom na Pożytek.
 
Spoczywaj w pokoju, a pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w naszych sercach.
 
Msza żałobna odbędzie się 19.02.2013r. w kaplicy cmentarnej w Wieluniu. Godzina mszy żałobnej zostanie podana w późniejszym terminie. 

amlsoft@gaszyn.pl © 2010-2011 OSP Gaszyn :Design by: AML SOFT Robert Olek