Walne zabranie sprawozdawczo-wyborcze

 Dnia 29.03.2014 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Walne zebranie udzieliło absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy 2013. Został wybrany również nowy zarząd i komisja rewizyjna. Aktualniy skład zarządu i komisji rewizyjnej:

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie

Roman Adamczyk- Prezes zarządu
Marcin Topór- v-ce Prezes zarządu
Zdzisław Mielczarek- Naczelnik
Tomasz Młynek- Z-ca naczelnika
Sylwester Panek- Skarbnik
Jagoda Mielczarek- Sekretarz 
Przemysław Bryja- Członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Mielczarek-Przewodniczący 
Marian Sychla- Członek
Piotr Wyglądacz- Członek

Na wniosek walnego zebrania druh Jan Siwik otrzymał tytuł honorowego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie.

 

W zebraniu uczestnicłonkowie OSP w Gaszynie, oraz zaproszeni goście:

Janusz Antczak- Burmistrz miasta i gminy Wieluń
Waldemar Brząkała- Komendant PSP w Wieluniu
Krzysztof Owczarek- Prezes zarządu miejsko-gminnego OSP w Wieluniu
Andrzej Szczepański- Komendant zarządu miejsko gminnego OSP w Wieluniu
Piotr Radowski- Przewodniczący Rady miasta i gminy Wieluń
Beata Badełek- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Piotr Górecki- Sołty wsi Gaszyn

 

amlsoft@gaszyn.pl © 2010-2011 OSP Gaszyn :Design by: AML SOFT Robert Olek